Gwybodaeth am Antur Nantlle Cyf

Drwy ddilyn y dolenni canlynol, cewch wybodaeth am Fwrdd Rheoli'r cwmni, hanes Antur Nantlle dros y blynyddoedd a'r prosiectau yr ydym wedi eu gweithredu.

"Lleol, tecach, cryfach" - Cydnabyddiaeth i waith Antur Nantlle a mentrau cymdeithasol eraill yng Nghymru mewn adroddiad gynhwysfawr gan Ganolfan Cydweithredol Cymru: “Busnesau cymdeithasol yn gatalydd i adfywiad cymunedol a thwf economaidd lleol”. (Hydref 2017)