Bwrdd Rheoli Antur Nantlle

Rheolir Antur Nantlle gan fwrdd o Gyfarwyddwyr sydd yn rhoi eu hamser yn wirfoddol oherwydd eu bod yn rhannu’r un dyheadau i greu yn Nyffryn Nantlle gymdeithas ffyniannus a chynaliadwy.

Cadeirydd

Huw Evans
Amaethwr a gŵr busnes

Is-gadeirydd

Beryl Fretwell
Swyddog menter gymdeithasol wedi ymddeol

Cyfarwyddwyr

Eifion Davies
Rheolwr cangen i gwmni deunyddiau adeiladu rhyngwladol

Karen Owen
Bardd a newyddiadurwraig

John Pritchard
Cyfrifydd wedi ymddeol

Talfryn Griffiths
Cyfreithiwr wedi ymddeol

Dafydd Owen
Cyfarwyddwr gwasg a chwmni teithio

Dyfed Edwards
Aelod bwrdd Awdurdod Cyllid Cymru

Gwynne Williams
Peiriannydd gwresogi wedi ymddeol

Myrddin Williams
Uwch Swyddog Tai wedi ymddeol

Richard Wyn Huws
Gŵr busnes

Owain Rowlands
Rheolwr Lleoliadau Digwyddiadau

Judith Humphreys
Cynghorydd Penygroes ar Gyngor Gwynedd

Alun Ffred Jones
Aelod Cynulliad wedi ymddeol