Bwrdd Rheoli Antur Nantlle

Rheolir Antur Nantlle gan fwrdd o Gyfarwyddwyr sydd yn rhoi eu hamser yn wirfoddol oherwydd eu bod yn rhannu’r un dyheadau i greu yn Nyffryn Nantlle gymdeithas ffyniannus a chynaliadwy.

Cadeirydd

Owain Rowlands
Rheolwr Lleoliadau Digwyddiadau

Is-gadeirydd

Richard Wyn Huws
Gŵr busnes

Cyfarwyddwyr

John Pritchard
Cyfrifydd wedi ymddeol

Talfryn Griffiths
Cyfreithiwr wedi ymddeol

Dafydd Owen
Cyfarwyddwr gwasg a chwmni teithio

Dyfed Edwards
Aelod bwrdd Awdurdod Cyllid Cymru

Gwynne Williams
Peiriannydd gwresogi wedi ymddeol

Myrddin Williams
Uwch Swyddog Tai wedi ymddeol

Eifion Davies
Rheolwr cangen i gwmni deunyddiau adeiladu rhyngwladol

Karen Owen
Bardd a newyddiadurwraig

Beryl Fretwell
Swyddog menter gymdeithasol wedi ymddeol

Emrys Jones
Prif Swyddog Tân Cynorthwyol wedi ymddeol

Judith Humphreys
Cynghorydd Penygroes ar Gyngor Gwynedd

Alun Ffred Jones
Aelod Cynulliad wedi ymddeol