Bwrdd Rheoli Antur Nantlle

Rheolir Antur Nantlle gan fwrdd o Gyfarwyddwyr sydd yn rhoi eu hamser yn wirfoddol oherwydd eu bod yn rhannu’r un dyheadau i greu yn Nyffryn Nantlle gymdeithas ffyniannus a chynaliadwy.

Cadeirydd

Huw Evans
Amaethwr a gŵr busnes

Is-gadeirydd

Beryl Fretwell
Swyddog menter gymdeithasol wedi ymddeol

Cyfarwyddwyr

Eifion Davies
Rheolwr cwmni deunyddiau adeiladu

Guto Huws
Amaethwr a gŵr busnes

John Pritchard
Cyfrifydd wedi ymddeol

Talfryn Griffiths
Cyfreithiwr a Barnwr wedi ymddeol

Dafydd Owen
Cyfarwyddwr cwmni teithio

Dyfed Edwards
Cadeirydd Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Gwynne Williams
Peiriannydd gwresogi wedi ymddeol

Myrddin Williams
Pen Swyddog Adnewyddu eiddo wedi ymddeol

Richard Wyn Huws
Gŵr busnes

Owain Rowlands
Rheolwr Lleoliadau Digwyddiadau

Judith Humphreys
Actores, cynghorydd cymuned a gweithiwr ieuenctid

Alun Ffred Jones
Awdur ac Aelod Cynulliad wedi ymddeol