Bwrdd Rheoli Antur Nantlle

Rheolir Antur Nantlle gan fwrdd o 12 o Gyfarwyddwyr sydd yn rhoi eu hamser yn wirfoddol oherwydd eu bod yn rhannu’r un dyheadau i greu yn Nyffryn Nantlle gymdeithas ffyniannus a chynaliadwy.

Cadeirydd

Emrys Jones
Prif Swyddog Tân Cynorthwyol wedi ymddeol

Is-gadeirydd

Owain Rowlands
Rheolwr Lleoliadau Digwyddiadau

Cyfarwyddwyr

John Pritchard
Cyfrifydd

Talfryn Griffiths
Cyfreithiwr

Dafydd Owen
Cyfarwyddwr Gwasg Dwyfor

Dyfed Edwards
Arweinydd Cyngor Gwynedd

Gwynne Williams
Peiriannydd gwresogi

Myrddin Williams
Swyddog Tai Cyngor Gwynedd

Richard Wyn Huws
Gŵr camera proffesiynol a gŵr busnes

Craig ab Iago
Cynghorydd Gwynedd a Swyddog Prosiect Bwyd

Eifion Davies
Rheolwr cangen lleol o gwmni deunyddiau adeiladu Rhyngwladol

Karen Owen
Bardd a newyddiadurwr

Beryl Fretwell
Cyn swyddog menter gymdeithasol wedi ymddeol